Tagged: 特別開胃

甜酸齋

豉油齋、咖喱齋、齋叉燒、齋雞齋鴨……
你最鍾意食乜齋?我最鍾意吃酸酸甜甜的「甜酸齋」。
酸酸甜甜的味道,令人特別開胃,雪凍更好食。
街外買價錢又貴,份量又少,自己做的又經濟、又好食和又衛生。
今日決定教大家做甜酸齋,包你3分鐘內學識。