Tagged: 當歸

藥膳雞腳

藥膳雞腳

今日,送個暖笠笠嘅食譜俾大家:藥膳雞腳湯
呢個湯有助行氣活血,暖身滋補,對於一啲成日見攰,手腳又容易冰冷嘅人,特別係女士,都好啱飲架!??‍♀️
材料成本$100有找,整到18隻藥膳雞腳,夠晒一家大細食??藥膳濃湯啖啖暖身滋補,雞腳又淋又入味,啖啖膠原蛋白???盡情吸收晒當歸、紅棗、黨參、北芪呢啲滋補藥材嘅精華,夠晒真材實料又好味!