Tagged: 香煎馬蹄糕

粒粒爽脆馬蹄糕

原本諗住過年前兩日先開動,整馬蹄糕,但今日行過街市菜檔,見到馬蹄又新鮮又靚,屋企有已經準備左大大既包馬蹄粉,忍唔住提早整今年第二糕(大家如果有留意到,我上星期先整左蘿蔔糕)。 不過唔緊要啦,早買早享受,早煮食多幾舊,整得好食過年再整過。